Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá (thẩm định giá nhà nước)

Thứ hai - 05/06/2023 03:55 1.518 0
    Để bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá nhà nước, hoàn thiện điều kiện chuyên môn cho thành viên tham gia hội đồng thẩm định giá nhà nước. Trung tâm Dịch vụ Tài chính tỉnh Hậu Giang phối hợp với Cục quản lý giá – Bộ Tài chính mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá nhà nước, cụ thể như sau:
thong bao

    1. Sự cần thiết của khóa học
    - Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện: Trang bị đầy đủ kiến thức và đáp ứng điều kiện chuyên môn cho việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cấp huyện theo Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về việc uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể và được Ủy ban nhân đan tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện tại Công văn số 2317/VP.UBND-NCTH ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh.
    - Đối với các Sở, ban, ngành, Đoàn thể và đơn vị sự nghiệp công lập: Trang bị đầy đủ kiến thức và đáp ứng điều kiện chuyên môn cho việc thành lập Hội đồng thẩm định giá nhà nước trong việc mua, bán, thanh lý, cho thuê tài sản nhà nước hoặc đi thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (quy định Điều 44 Luật giá năm 2012).
    2. Đối tượng tham dự:
    - Cán bộ, công chức, viên chức được cơ cấu vào Hội đồng Hội đồng thẩm định giá đất cấp huyện;
    - Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thẩm định giá trong các cơ quan nhà nước;
    - Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác theo dõi, quản lý tài sản tại các cơ quan hành chính sự nghiệp;
    - Các học viên khác có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá nhà nước.
    3. Thời gian, địa điểm và đơn vị đào tạo:
    - Thời gian toàn khóa: 05 ngày, dự kiến khai giảng vào tháng 7 năm 2023.
    - Địa điểm học: tại thành phố Vị Thanh.
    - Đơn vị liên kế đào tạo: Cục quản lý giá – Bộ Tài chính.
    4. Nội dung khóa học:
    Khóa học gồm có 06 chuyên đề theo quy định tại Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá và Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 204/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính. Cụ thể:
    -  Chuyên đề 1: Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá, hoạt động thẩm định giá.
    - Chuyên đề 2: Nguyên lý hình thành giá cả thị trường và nguyên lý căn bản về thẩm định giá.
    - Chuyên đề 3: Thẩm định giá bất động sản.
    - Chuyên đề 4: Thẩm định giá máy, thiết bị.
    - Chuyên đề 5: Thẩm định giá doanh nghiệp.
    - Chuyên đề 6: Thẩm định giá tài sản vô hình.
    Kết thúc khóa học, học viên sẽ có một bài kiềm tra cuối khóa thời lượng 150 phút. Các học viên đủ điêu kiện sẽ được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thầm định giá” do Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ vế giá - Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cấp theo quy định tại Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá và Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 204/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính.
    5. Học phí: 4.500.000 đồng/học viên (Học phí đã bao gồm tài liệu).
    6. Thủ tục/hình thức đăng ký:
    - Hồ sơ đăng ký: Phiếu đăng ký (theo mẫu đính kèm).
    - Hình thức đăng ký:
    +  Đăng ký trực tiếp: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ Tài chính (Số 63 Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang)  hoặc Scan phiếu đăng ký gửi qua email haugiangfsic@gmail.com.
    + Thời hạn đăng ký: trước ngày 30/6/2023.
Căn cứ vào danh sách đăng ký, Trung tâm sẽ thông báo đến các đơn vị về ngày, giờ khai giảng và địa điểm học cụ thể.
Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ Tài chính, địa chỉ: Số 63, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02933.582.444 hoặc 0939079004 (Đ/c Minh Sự).
   Đính kèm TB chiêu sinh
dk ngay
Người viết tin: Minh Sự (TT.DVTC)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây