Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng
Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về việc bảo quản, vận hành, khai thác tài sản công và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ
a) Công tác tham mưu tổng hợp
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc lĩnh vực quản lý vận hành, khai thác tài sản công theo thẩm quyền báo cáo Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc Sở.
b) Công tác hoạt động dịch vụ tài chính
- Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức mua sắm tài sản theo phương thức tập trung của tỉnh;
-Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức về lĩnh vực tài chính kế toán, ngân sách, tài sản, giá cả và các lĩnh vực khác theo quy định;
- Thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác do tỉnh quản lý theo hình thức đấu thầu, đặt hàng và giao nhiệm vụ;
- Cung cấp dịch vụ hoặc tư vấn, hỗ trợ phục vụ hoạt động quản lý về tài chính, kế toán, ngân sách, tài sản, giá cả, đầu tư tài chính, tài chính doanh 17 nghiệp, kế toán, kiểm toán độc lập và các hoạt động dịch vụ tài chính khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức quản lý kho tài sản của tỉnh; quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công do cơ quan có thẩm quyền giao.
c) Công tác khác
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc nhiệm vụ của đơn vị sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;
- Tổ chức tiếp nhận, bảo quản, sửa chữa, nâng cấp tài sản công từ các cơ quan chức năng bàn giao theo quyết định hoặc phân cấp của cơ quan có thẩm quyền;
- Xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm của đơn vị gửi Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính giao theo quy định của pháp luật.

 

Tuần 29

LỊCH LÀM VIỆC Tuần 29 (Từ ngày 26/07/2021 đến ngày 01/08/2021)

Tuần 28

LỊCH LÀM VIỆC Tuần 28 (Từ ngày 19/07/2021 đến ngày 25/07/2021)

  • Tổng lượt truy cập120,957
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây