Chức năng, nhiệm vụ

Căn cứ Quyết định số 300/STC ngày 02 tháng 07 năm 2015 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang Quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công tỉnh Hậu Giang như sau:
  * Thực hiện tư vấn mua sắm thường xuyên tài sản, hàng hóa, dịch vụ bằng hình thức đấu thầu hoặc mua sắm trực tiếp và các dịch vụ khác liên quan đến quản lý tài sản và bất động sản theo quy định của pháp luật.
  * Tổ chức thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định hiện hành.
  * Thực hiện cung cấp thông tin, tư vấn về giá, liên kết thẩm định giá tài sản phục vụ cho các đơn vị, tổ chức kinh tế, cá nhân có nhu cầu.
  * Thực hiện liên kết thẩm định giá bất động sản, máy móc thiết bị cho các đơn vị tại địa phương và các địa phương khác phục vụ mục đích: Thế chấp vay vốn, góp vốn, chuyển nhượng, hạch toán kinh doanh (tính khấu hao tài sản cố định), cổ phần hóa, xác định giá trị tài sản nhà nước để tính giao vốn cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ.
  * Tổ chức bồi dưỡng và thực hiện phối hợp đào tạo, bồi dưỡng các lĩnh vực khác thuộc ngành tài chính theo quy định của pháp luật.
  * Bên cạnh đó được UBND tỉnh giao bổ sung các nhiệm vụ như: Quản lý và sử dụng xe ô tô chung phục vụ nhiệm vụ chính xã hội của tỉnh; Quản lý Trụ sở làm việc các Hội đặc thù tỉnh; Quản lý, khai thác và sử dụng trại heo; Khai thác tài sản công thuộc thẩm quyền Chủ tịch tỉnh quyết định.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây