“Vai trò của Công đoàn với công tác vận động đoàn viên tham gia các hoạt động, phong trào” của Công đoàn Sở Tài chính

Thứ năm - 23/06/2022 04:43 551 0

    Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

2

Công đoàn Sở Tài chính nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia đăng ký thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến”

    Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, đoàn viên Công đoàn Sở Tài chính luôn tích cực hoàn thành tốt và vượt mức các nhiệm vụ được giao cho giai đoạn khó khăn của năm 2022 đối với ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của tỉnh nói chung, của Sở Tài chính nói riêng khi dịch bệnh Covid-19 bước vào tình hình mới trên cả nước. Trong bối cảnh đó, các mặt hoạt động phong trào theo chương trình, kế hoạch phát động của cấp trên mặc dù có hạn chế về nguồn lực và quy mô tại Sở Tài chính nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Sở, sự điều hành linh hoạt của Ban Giám đốc Sở cùng với sự phối hợp nhịp nhàng giữa Ban Chấp hành Công đoàn với các phòng chuyên môn, đơn vị và Tổ Công đoàn đã góp phần thay đổi, có bước đi mới trong việc tổ chức thành công các mặt hoạt động, phong trào cho đoàn viên trong đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua.

    Như chúng ta đã biết, Công đoàn trong giai đoạn hiện nay ngày càng thể hiện được vị trí của mình với nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của các chủ thể tham gia vào tổ chức này. Công đoàn cần có trách nhiệm phải thể hiện mình là tổ chức xã hội có vị trí quan trọng đối với hoạt động cân bằng lợi ích giữa các bên cụ thể là giữa các chủ thể người lao động và người sử dụng lao động; tham gia vào quản lý kinh tế - xã hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước. Công đoàn Sở Tài chính có 07 Tổ Công đoàn trực thuộc với 70 công đoàn viên; các Tổ Công đoàn được thành lập theo từng phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc, qua đó vừa đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa thuận lợi trong triển khai các mặt hoạt động, phong trào.

    Công đoàn Sở Tài chính xác định công tác vận động đoàn viên tham gia các hoạt động phong trào có vai trò, vị trí rất quan trọng góp phần trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công đoàn Sở Tài chính xác nhận đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Cụ thể kết quả đạt được trong năm 2021 có 70/70 công đoàn viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 11 công đoàn viên đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 công đoàn viên đề nghị Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 02 công đoàn viên được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 01 công đoàn viên đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng ba, 10 công đoàn viên đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh; tập thể Sở Tài chính được đề nghị Hạng 3 (tặng Bằng khen UBND tỉnh) trong Khối tham mưu tổng hợp. Bên cạnh đó trong năm 2021 Đảng bộ Sở Tài chính được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công nhận danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Công đoàn Sở Tài chính được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quan trọng nhất là có 01 công đoàn viên đạt được các giải thưởng cấp tỉnh và quốc gia (như: Vào vòng Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang năm 2021; Bằng khen Lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng năm 2021; Giải 3 cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 năm 2020 - 2021) với giải pháp sáng kiến cụ thể là Máy phát điện năng lượng mặt trời - Solar Box. Ngoài ra, Công đoàn viên Sở Tài chính có nhiều sáng kiến đăng ký tham gia theo Kế hoạch số 47/KH-CĐVC ngày 28/02/2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” với 49 giải pháp/70 công đoàn viên;

1

Công đoàn viên Sở Tài chính nhận thưởng Bằng khen giải 3 và Cúp tại Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021)

    Bên cạnh việc triển khai, tham gia đăng ký “1 triệu sáng kiến” nêu trên, được sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy Sở Tài chính, sự quan tâm của Ban Giám đốc, Công đoàn Sở Tài chính còn hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ cho công đoàn viên hàng năm với số tiền 700.000 đồng/đoàn viên; Công đoàn còn kết hợp cơ quan tổ chức cho công đoàn viên đi học tập kinh nghiệm kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng; ngoài ra, mô hình cách làm hay nổi bật tại Công đoàn Sở Tài chính là đã xây dựng mô hình “Tương thân, tương ái” từ năm 2020, mô hình này rất hiệu quả trong việc xem xét hỗ trợ công đoàn viên gặp khó khăn, ốm đau, tương trợ giúp đỡ gia đình Công đoàn viên khi có hiếu, hỉ và những trường hợp khó khăn khác trong và ngoài ngành tài chính..., những việc đó đã mang lại hiệu quả cao trong hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2021, 2022. Như vậy có thể thấy rõ trong suốt quá trình hoạt động, đạt được những thành tích nêu trên do Công đoàn Sở Tài chính đã phối hợp, trao đổi, bàn bạc, thống nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Song bên cạnh những mặt tích cực, thì vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế, khó khăn đó là: công đoàn viên thường xuyên tập trung xử lý công việc chuyên môn, có ít thời gian để tham gia đầy đủ các mặt hoạt động, phong trào; có đồng chí tham gia tổ chức công đoàn còn hạn chế về kinh nghiệm nên việc tổ chức các hoạt động, phong trào chưa được phong phú, đa dạng nên dễ gây ra tình trạng nhàm chán, hưởng ứng chưa cao của đoàn viên công đoàn; không có nguồn thu từ hoạt động công đoàn,… nhất là các Tổ trưởng Tổ Công đoàn chưa được cập nhật, bồi dưỡng về nghiệp vụ công đoàn.

    Công đoàn Sở Tài chính đã phát huy vai trò mạnh mẽ từ việc mạnh dạn thay đổi, có bước đi mới, đúng hướng và đạt hiệu quả trong thời gian vừa qua bằng cách sau:

    - Được Cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc Sở luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát thường xuyên, ủng hộ các hoạt động của Công đoàn; 

    - Xác định rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và cá nhân; trong hoạt động cần phân công trách nhiệm rõ ràng, coi trọng dân chủ, tôn trọng tiếp thu ý kiến đoàn viên; đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên;

    - Xác định đúng vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của Công đoàn trong mỗi hoạt động tham gia, từ mỗi hoạt động luôn phải có định hướng cụ thể rõ ràng trong từng công việc, tránh bỏ sót công việc hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho nhau;

    - Công đoàn cùng bàn bạc để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Để đạt hiệu quả cao, Ban Chấp hành Công đoàn phát động và tổ chức cho toàn bộ đoàn viên tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch, thống nhất về chỉ tiêu, phương hướng, biện pháp. Dựa trên những chương trình, kế hoạch và góp ý của đoàn viên, Công đoàn cần chủ động trao đổi bàn bạc cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng những nội dung nhất quán về cam kết thi đua và cam kết thực hiện.

    - Trong những buổi họp, Ban Chấp hành Công đoàn luôn tạo không khí cởi mở, thẳng thắn, trung thực, công khai; xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, tránh các biểu hiện bất hòa trong nội bộ Công đoàn.

    - Trong công tác thi đua luôn coi trọng chất lượng và hiệu quả công việc, thúc đẩy công tác chuyên môn, không đánh giá cảm tính mang bệnh thành tích, tham mưu với cấp trên khen thưởng thỏa đáng, phát hiện động viên kịp thời những điển hình gương người tốt việc tốt, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm.

    Trên thực tế ở đâu có sự phối hợp tốt giữa Công đoàn và chính quyền, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp đồng bộ với các tổ chức công đoàn thì ở đó mọi hoạt động đều suôn sẻ. Đặc biệt là đối với các hoạt động phong trào, rất cần tới vai trò của công đoàn trong việc vận động các đoàn viên tham gia để triển khai các hoạt động công đoàn mang lại hiệu quả cao.

    Về định hướng trong thời gian tới, Công đoàn Sở Tài chính tiếp tục phát huy những kết quả đạt được kết hợp với các giải pháp hữu hiệu như cán bộ công đoàn phải gương mẫu trong các hoạt động, nhiệt huyết, có năng lực tốt; lựa chọn hình thức sinh hoạt hấp dẫn, nội dung phù hợp với trình độ và sở trường; xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, tập hợp người nhiệt tình, có khả năng làm nòng cốt; có chế độ phụ cấp trách nhiệm thỏa đáng; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư tình cảm,… để vận động được nhiều đoàn viên tham gia phong trào.

    Công đoàn Sở Tài chính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây