Chi bộ VII học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Thứ tư - 29/09/2021 23:38 718 0
    Sáng ngày 29/09/2021, Chi bộ VII tổ chức học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” theo Kế hoạch số 131-KH/ĐU, ngày 27/9/2021 của Đảng ủy Sở Tài chính cho toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm Dịch vụ Tài chính tỉnh Hậu Giang nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị về những nội dung cơ bản, giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”;
image 1
    Những nội dung cơ bản: (1) Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; (2) Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; (3) Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác được truyển khai đến cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động thông qua video clip, kết hợp Báo cáo số 37-BC/ĐUK ngày 12/4/2021 của Đảng ủy Khối và Báo cáo số -BC/ĐU ngày 11/3/2021 của Đảng ủy Sở Tài chính sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đối với các đảng viên, viên chức và người lao động làm việc tại nhà trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp sẽ được cung cấp tài liệu, đường link để tự nghiên cứu và có báo cáo kết quả học thông qua viết kế hoạch.  
image 20210930094221 3
 
image 20210930094221 4
Cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động tại buổi triển khải
    Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khoá, toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của T.Ư và của tỉnh,về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
    Qua buổi học tập, triển khai cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động đã nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo, nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Minh Sự (TT.Dịch vụ Tài  chính)

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây